15 października 2015 roku w auli Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa pt. "Współczesne wyzwania i problemy medycyny środowiskowej". Organizatorem sympozjum była Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu oraz Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Odbyły się cztery sesje plenarne: Farmakologiczno-dietetyczne uwarunkowania zdrowia człowieka, Fizykochemiczne zagrożenia środowiskowe a zdrowie człowieka, Biologiczne zagrożenia środowiska a stan zdrowia człowieka, Wpływ trybu życia na stan zdrowia. W czasie konferencji wykłady i prelekcje wygłaszali profesorowie, lekarze i specjaliści, którzy między innymi zajmują się problematyką medycyny środowiskowej.

Prezentowane były następujące referaty: ‘Współczesne problemy wokół leków sierocych”, „Środowisko czynnikiem epidemii otyłości”, „Współczesne problemu wokół leków sierocych”, „Środowisko czynnikiem ryzyka epidemii otyłości”, „Wpływ metali stosowanych u szczurów w trakcje ciąży i laktacji na rozwój i funkcję ośrodkowego układu nerwowego ich dorosłego potomstwa – badania retrospektywne”, „Suplementy diety w ochronie zdrowia”, „ Nawyki właścicieli związane z użytkowaniem telefonów komórkowych”, „ Ocena poziomu parametrów pól elektromagnetycznych w wybranych modelach telefonów komórkowych – badania wstępne”, „ Poziom oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych uczelni wyższych”, „Badanie zmian rezystencji skóry u pracowników ochrony zdrowia przed rozpoczęciem pracy oraz po jej zakończeniu”, „Narażenie na respirabilne włókna azbestu podczas demontażu materiałów zawierających azbest”, „jakość powietrza pod względem emisji substancji chemicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi”, „ Narażenie na aerozol grzybowy i bakteryjny w mieszkaniach, a występowanie chorób alergicznych układu oddechowego”, „Szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy – zagrożenia infekcyjne”, „ Pielęgniarki wobec ludzi starszych i własnej starości”, „ Antykoncepcja a seksualność kobiety i jej partnera”, „ Analiza wybranych czynników mających wpływ na kontrolę astmy oskrzelowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli edukacji pacjenta w zakresie poprawności techniki stosowania leków wziewnych”.
Każda z IV sesji plenarnych zakończona była żywą dyskusją osób przybyłych na konferencję. Podczas konferencji Prof. Waldemar Janiec podpisywał swoją najnowszą książkę pt. ”Leki sieroce w doli i niedoli”. W czasie konferencji firmy medyczne i farmaceutyczne prezentowały swoje produkty.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie:

Rektor WSM  Prof. zw.  dr hab. n. med . Andrzej  Plech,

Dyrektor IMPiZŚ   Dr hab. n. prawn. Leszek  Wieczorek  Prof. nzw. U.J.K w Kielcach

Kanclerz WSM Mgr Danuta  Obcowska  

I Sesja plenarna: Farmakologiczno-dietetyczne uwarunkowania zdrowia człowieka

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszard  Brus, Prof. dr hab. n.med.  Barbara  Zahorska –Markiewicz 

 • 9:15-9:55 Prof. dr hab. n.med. Janiec: Współczesne problemy leków sierocych Katedra Earmakologii Wydziału Farmaceutycznego  Śl. U. M.  w Sosnowcu 
 • 9:55-10:25 Prof. dr hab. n.med. Barbara Zahorska: Środowisko czynnikiem ryzyka epidemii otyłości Poradnia Leczenia Otyłości WAGA w Katowicach 
 • 10:25-10:40 Coffee break
 • 10:40-11:15 Prof. dr hab. n.med. Ryszard  Brus: Wpływ metali stosowanych w trakcie ciąży i laktacji u szczurów na ośrodkowy układ nerwowy dorosłych zwierząt – badania retrospektywne Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
 • 11:15–11:45 Prof. dr hab. n.med. Florian Ryszka1, Barbara Dolińska1,2, Marta Jelińska 1, Michał Zieliński 2: Suplementy diety w ochronie zdrowia: 1.„BIOCHEFA” Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny w Sosnowcu 2. Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu SUM w Katowicach
 • 11:45-12:00 Dyskusja 
 • 12:00-12:30 Lunch

II sesja plenarna: Fizykochemiczne zagrożenia środowiskowe a zdrowie człowieka

Przewodniczący: Dr hab. n. chem. Wojciech Marczak Prof. nzw. IMPiZŚ, Dr hab. n.med. Leszek Krawczyk Prof. nzw. WSM w Sosnowcu

 • 12:30- 12:50 Dr n przyr. Anna Rogalska 1, Beata Knapik 1, Jakub Hemmerling 2, Jonasz Twardowski 1, Grzegorz Zieliński, Aleksandra Żelazko: Nawyki właścicieli związane z użytkowaniem telefonów  komórkowych (1. Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy , Katedra Toksykologii i Uzależnień, Wydział Zdrowia publicznego w Bytomiu, SUM w Katowicach 2. Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu)
 • 12:50-13:20 Dr n. przyr. Grzegorz Zieliński,  Beata Knapik,  Anna Rogalska,  Aleksandra Żelazko:  Ocena poziomu parametrów pól elektromagnetycznych w wybranych modelach telefonów komórkowych – badania wstępne (1. Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy , Katedra Toksykologii i Uzależnień, Wydział Zdrowia publicznego w Bytomiu, SUM w Katowicach)
 • 13:20-13:40 Aleksandra Żelazko, Malwina Wójtowicz, Karolina Kępka, Wiktoria Dyjas, Adrianna Doniec, Emilia Licka, Piotr Gregorczyk, Anna Rogalska, Grzegorz Zieliński  : Poziom oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych wyższych uczelni (1. Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy , Katedra Toksykologii i Uzależnień, Wydział Zdrowia publicznego w Bytomiu, SUM w Katowicach)
 • 13:40-14:00 Stud. Mariusz Ślawski Badanie zmian rezystancji skóry u pracowników ochrony zdrowia przed rozpoczęciem pracy oraz po jego zakończeniu Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu.
 • 14:00-14:20 Mgr Ewa Krakowiak, Mgr inż. Jolanta Cembrzyńska, Mgr inż  Gabriela Sąkol:   Narażenie na respirabilne włókna azbestu podczas demontażu materiałów zawierających azbest Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii IMPiZŚ w Sosnowcu.
 • 14:20-14:40 Dr n. chem. Marzena  Zaciera, mgr inż. Jolanta Kurek1),st. techn  Lidia Dzwonek1), Mgr inż. Magdalena Szuła-Chraplewska1): Jakość powietrza pod względem emisji substancji chemicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej IMPiZŚ w Sosnowcu.
 • 14:40-14:55 Dyskusja
 • 14:55-15:10 Coffee break

III sesja plenarna: Biologiczne zagrożenia środowiska a stan zdrowia człowieka

Przewodniczący: Dr n. przyr.  Grzegorz Ziółkowski, Dr n. med. Piotr Z. Brewczyński 

 • 15:10-15:30 Dr n. techn.  Agnieszka Wlazło: Narażenie na aerozol grzybowy i bakteryjny w mieszkaniach a występowanie chorób alergicznych układu oddechowego Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii IMPiZŚ 
 • 15:30-15:50 Dr n. przyr. Grzegorz  Ziółkowski:  Szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy – zagrożenia infekcyjne Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
 • 15:50-16:10 Alicja Róźyk-Myrta 1, 2: Pielęgniarki wobec ludzi starszych i własnej starości 1.Pańswowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Nysie, 2. Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu.
 • 16:10-16:25 Dyskusja
 • 16:25-16:40 Coffee break

IV sesja plenarna: Wpływ trybu życia na stan zdrowia 

 • 16:40 -17:00 Dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski  Prof. WSM  Antykoncepcja a seksualność kobiety i jej partnera Zakład Seksuologii i Planowania Rodziny, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu 
 • 17:00–17:20 Mgr Pielęgn. Beata Stachoń –Żogała1,2 :  Analiza wybranych czynników mających wpływ na kontrolę astmy oskrzelowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli edukacji pacjenta w zakresie poprawności techniki stosowania leków wziewnych (1. Poradnie Alergologiczne dla Dorosłych i Dzieci IMPiZŚ; 2.Wyższa Szkoła Medyczna)
 • 17:20-17:35 Dyskusja 

Zamknięcie konferencji:

Dr n.med. Piotr Z. Brewczyński,  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Plech


 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Główna Sala Obrad

900 – 915           Uroczyste otwarcie:

            Rektor WSM  Prof. zw.  dr hab. n. med . Andrzej  Plech,

            Dyrektor IMPiZŚ   Dr hab. n. prawn. Leszek  Wieczorek  Prof. nzw. U.J.K w           Kielcach

            Kanclerz WSM Mgr Danuta  Obcowska 

 

I Sesja plenarna:

            Farmakologiczno-dietetyczne uwarunkowania zdrowia człowieka

            Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszard  Brus

            Prof. dr hab. n.med.  Barbara  Zahorska –Markiewicz

 

915-955              Prof. dr hab. n.med. Janiec: Współczesne problemy leków sierocych

            Katedra Earmakologii Wydziału Farmaceutycznego  Śl. U. M.  w Sosnowcu

 

955 -10 25         Prof. dr hab. n.med. Barbara Zahorska:   Środowisko czynnikiem  ryzyka                                   epidemii otyłości Poradnia Leczenia Otyłości WAGA w Katowicach

 

1025-1040         Coffee break

 

1040-1115         Prof. dr hab. n.med. Ryszard  Brus: Wpływ metali stosowanych w trakcie                     ciąży i laktacji u szczurów na ośrodkowy układ nerwowy dorosłych zwierząt –                         badania retrospektywne

                        Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

 

1115 – 1145       Prof. dr hab. n.med. Florian Ryszka1, Barbara Dolińska1,2, Marta Jelińska 1,                      Michał Zieliński 2: Suplementy diety w ochronie zdrowia

                        1.„BIOCHEFA” Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny w Sosnowcu

                        2. Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu SUM w Katowicach

 

1145-1200         Dyskusja

 

1200-1230         Lunch

 

II sesja plenarna:

                        Fizykochemiczne zagrożenia środowiskowe a zdrowie człowieka

                        Przewodniczący: Dr hab. n. chem. Wojciech Marczak Prof. nzw. IMPiZŚ,

                        Dr hab. n.med. Leszek Krawczyk Prof. nzw. WSM w Sosnowcu

 

1230- 1250        Dr n przyr. Anna Rogalska 1, Beata Knapik 1, Jakub Hemmerling 2, Jonasz                                     Twardowski 1, Grzegorz Zieliński, Aleksandra Żelazko: Nawyki właścicieli                      związane z użytkowaniem telefonów  komórkowych (1. Zakład Toksykologii i                      Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy , Katedra Toksykologii i Uzależnień,               Wydział Zdrowia publicznego w Bytomiu, SUM w Katowicach 2. Wyższa Szkoła                        Medyczna w Sosnowcu)

 

1250-1320         Dr n. przyr. Grzegorz Zieliński,  Beata Knapik,  Anna Rogalska,  Aleksandra                     Żelazko:  Ocena poziomu parametrów pól elektromagnetycznych w                                  wybranych modelach telefonów komórkowych – badania wstępne (1. Zakład                      Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy , Katedra Toksykologii i                       Uzależnień, Wydział Zdrowia publicznego w Bytomiu, SUM w Katowicach)

 

1320-1340         Aleksandra Żelazko, Malwina Wójtowicz, Karolina Kępka, Wiktoria Dyjas,                       Adrianna Doniec, Emilia Licka, Piotr Gregorczyk, Anna Rogalska, Grzegorz              Zieliński  : Poziom oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych wyższych uczelni                    (1. Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy , Katedra                                  Toksykologii i Uzależnień, Wydział Zdrowia publicznego w Bytomiu, SUM w                         Katowicach)

 

1340-1400 Stud. Mariusz Ślawski

                        Badanie zmian rezystancji skóry u pracowników ochrony zdrowia przed                        rozpoczęciem pracy oraz po jego zakończeniu Wyższa Szkoła Medyczna w                      Sosnowcu

 

1400-1420         Mgr Ewa Krakowiak, Mgr inż. Jolanta Cembrzyńska, Mgr inż  Gabriela Sąkol:                 Narażenie na respirabilne włókna azbestu podczas demontażu materiałów                  zawierających azbest Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii               IMPiZŚ w Sosnowcu

 

1420-1440         Dr n. chem. Marzena  Zaciera, mgr inż. Jolanta Kurek1),st. techn  Lidia                            Dzwonek1), Mgr inż. Magdalena Szuła-Chraplewska1): Jakość powietrza pod              względem emisji substancji chemicznych w pomieszczeniach przeznaczonych                         na pobyt ludzi Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej                IMPiZŚ w Sosnowcu

 

1440-1455         Dyskusja

 

1455-1510                   Coffee break

 

III sesja plenarna:  Biologiczne zagrożenia środowiska a stan zdrowia człowieka

                        Przewodniczący: Dr n. przyr.  Grzegorz Ziółkowski , Dr n. med. Piotr Z.                            Brewczyński

 

1510-1530                   Dr n. techn.  Agnieszka Wlazło:  Narażenie na aerozol grzybowy i bakteryjny                w mieszkaniach a występowanie chorób alergicznych układu oddechowego

                        Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii IMPiZŚ

 

1530-1550         Dr n. przyr. Grzegorz  Ziółkowski:  Szkodliwe czynniki występujące w miejscu                pracy – zagrożenia infekcyjne Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

 

1550-1610 Alicja Róźyk-Myrta 1, 2: Pielęgniarki wobec ludzi starszych i własnej starości

                        (1.Pańswowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Nysie, 2. Wyższa Szkoła Medyczna                 w Sosnowcu)

 

1610-1625          Dyskusja

 

1625-1640         Coffee break

 

IV sesja plenarna:  Wpływ trybu życia na stan zdrowia

 

1640 -1700                  Dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski  Prof. WSM  Antykoncepcja a                                seksualność kobiety i jej partnera Zakład Seksuologii i Planowania Rodziny,                Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

 

1700–1720                 Mgr Pielęgn. Beata Stachoń –Żogała1,2

 

 

Analiza wybranych czynników                          mających wpływ na kontrolę astmy oskrzelowej, ze szczególnym                            uwzględnieniem roli edukacji pacjenta w zakresie poprawności techniki                     stosowania leków wziewnych (1. Poradnie Alergologiczne dla Dorosłych i                 Dzieci IMPiZŚ; 2.Wyższa Szkoła Medyczna)

 

1720-1735         Dyskusja

                       

                        Zamknięcie konferencji

                        Dr n.med. Piotr Z. Brewczyński,  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Plech

 

 

·         W czasie trwania Konferencji odbędzie się promocja książki Prof. dr hab. Waldemara Jańca pt. „Leki sieroce”

·         W czasie trwania Konferencji  będzie prezentacja sprzętu medycznego i leków

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.