Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu

 


I. Prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych


1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać studenci oraz pracownicy Wyższej Szkoły Medycznej.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne. Czytelnik płaci tylko za wydanie karty bibliotecznej lub jej duplikatu, w przypadku zagubienia oryginału.
3. Przy zapisie do Biblioteki student powinien okazać ważną legitymację studencką, a w przypadku pracowników - dowód osobisty.
4. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która uprawnia go do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni oraz czytelni.
5. Karta biblioteczna jest ważna dla studentów przez cały okres trwania studiów, dla pracowników przez czas zatrudnienia na Uczelni.
6. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać innym osobom. Jej zagubienie należy bezzwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, w celu wydania duplikatu.
7. Czytelnik jest zobowiązany do informowania Biblioteki o zmianie swoich danych osobowych.
8. Czytelnik przychodzący do Biblioteki powinien zostawić wierzchnie okrycie w szatni.
9. W bibliotece zakazuje się palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

 

II. Udostępnianie zbiorów


1. Czytelnik wypożycza książki osobiście za okazaniem karty bibliotecznej. Odbiór książki potwierdza podpisem na karcie książki.
2. Studenci mogą jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca.
3. Pracownicy WSM mogą wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres jednego miesiąca.
4. Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia książek, które są szczególnie poszukiwane.
5. Nie wypożycza się zbiorów należących do Czytelni. Są one udostępniane wyłącznie na miejscu.
6. Każdy korzystający z Czytelni zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu ewidencji.
7. Czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi wnoszone do Czytelni książki własne.

 

III. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów


1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością Biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przy wypożyczaniu, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone książki.
3. Za zagubione lub zniszczone pozycje czytelnik dostarcza egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, ewentualnie książkę wskazaną przez bibliotekarza. Za zagubiony lub zniszczony tom dzieła wielotomowego czytelnik oddaje całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki. Czytelnik może też zapłacić za zagubioną pozycję kwotę w wysokości trzykrotnej wartości zagubionej książki.

 

IV. Przetrzymywanie zbiorów


1. Czytelnik ma obowiązek zwracać wypożyczone materiały biblioteczne w terminie.
2. Czytelnik, który nie zwrócił w terminie wypożyczonych książek, zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 2 zł za każdy tydzień zwłoki (za każdą przetrzymaną pozycję).
3. Pieniądze pochodzące z kar pieniężnych Biblioteka przeznacza na zakup książek.
4. Czytelnik posiadający na koncie przetrzymaną pozycję lub nie zapłaconą karę, nie może wypożyczać następnych książek.

 

V. Przepisy końcowe


1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
2. Studenci oraz pracownicy odchodzący z Uczelni zobowiązani są do uzyskania na karcie obiegowej potwierdzenia rozliczenia z Biblioteką oraz zwrotu karty bibliotecznej.
3. Zapisanie się do Biblioteki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody czytelnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.