Artykuły

„Pielęgniarstwo studia z przyszłością”

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu przystąpiła do Projektu „Program rozwoju uczelni” „Pielęgniarstwo studia z przyszłością” w ramach POWR.05.03.00-00-0052/17 finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W sumie programem zostanie objętych 128 osób w tym 108 kobiet i 20 mężczyzn w trzech edycjach (listopad 2017r, październik 2018r, październik 2019r). „Pielęgniarstwo studia z przyszłością” skierowane jest do studentów kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie i wyrazili pisemną zgodę na udział w nim. Natomiast do pierwszej edycji zostanie zrekrutowanych 56 osób, w tym 36 studentów I roku, 10 studentów II roku oraz 10 studentów III roku kierunku pielęgniarstwo. Uczestnicy zyskają możliwość zwiększenia swoich kwalifikacji, dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych, stypendium, zwrot kosztu dojazdów i zakwaterowania oraz możliwość skorzystania z doradcy zawodowego, który zaplanuje dalszą karierę. Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany po zakończeniu wsparcia - otrzymania prawa wykonywania zawodu do przepracowania w ciągu pół roku od ukończenia studiów minimum 3 miesięcy na minimum pół etatu na stanowisku pielegniarki lub pielęgniarza.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach projektu pt: „Pielęgniarstwo studia z przyszłością” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś V, Działania: 5.3.

 

Nazwa zadania

Skrócony opis zadania

Czas realizacji zadania

Atrakcyjny program stypendialny

może korzystać z niego 50% studentów
uczestniczących w projekcie, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w wysokości do 680 zł przyznawane są na dany rok akademicki, można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry.

przez cały okres trwania projektu

Finansowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych

w znacznym stopniu wykraczających poza standardy programu kształcenia, zwiększające umiejętności uczestników projektu w zakresie geriatrii, onkologii i informatyki.

3 sesje zależne od terminów naborów

Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe obowiązkowe

(max 8 miesięcy praktyk obowiązkowych w zależności od rodzaju sesji) zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Rady Jakości Praktyk i Staży. Wynagrodzenie dla studenta w kwocie po 500 zł (za każdy miesiąc).

przez cały okres trwania projektu

Stypendium dla studenta za odbycie praktyki zawodowej ponadprogramowej,

w ilości co najmniej 160 godzin, tj. 4 tygodni, których program jest opracowany poprzez uczelnię we współpracy z pracodawcami, co pozwala absolwentom uzyskać niezbędne doświadczenie do zdobycia jak najwyższej pozycji na rynku pracy. Praktyki te będą mogły być realizowane w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, na oddziale psychiatrii z pododdziałem detoksykacji.

przez cały okres trwania projektu

Zwrot kosztów dojazdu

studenci będą mogli otrzymać zwrot kosztów dojazdu do placówki

przez cały okres trwania projektu

Materiały dydaktyczne dla studentów

(150 zł na osobę) m.in.
-  skrypty z zakresu opieki nad pacjentem chorym i geriatrycznym oraz onkologicznym,
- zakup stetoskopu do wykorzystania w czasie odbywania praktyk w ramach projektu np. do badań fizykalnych pacjenta (każdy student powinien posiadać swój stetoskop ze względów higienicznych)

3 sesje zależne od terminów naborów

Powstanie koła naukowego dla studentów pielęgniarstwa

gdzie studenci będą mogli wziąć udział w badaniach naukowych i przygotowywać publikacje naukowe. Przykładowa tematyka badań nauk: jakość życia pacjentów onkologicznych, geriatrycznych, badanie poziomu wiedzy społecznej nt. profilaktyki chorób nowotworowych.

przez cały okres trwania projektu

Doradca zawodowy dla uczestników projektu

Przez cały okres nauki studenci będą mieli możliwość korzystania z porad doradcy zawodowego, który obejmie ich opieką przez cały okres trwania projektu.

przez cały okres trwania projektu

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest TUTAJ

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.