Bezpłatny kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych:

 

Program kursu doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej opracowany został w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Planowana liczba osób do przeszkolenia w okresie realizacji projektu to 200 terapeutów środowiskowych. Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu ogółem wynosi 40 godzin. Liczebność grupy to 25 osób. Kurs sześciodniowy: dwa zjazdy trwające po trzy dni (piątek, sobota, niedziela lub w innych dniach tygodnia).

Ukończenie kursu może być podstawą do ubiegania się o zaliczenie treści kształcenia będących przedmiotem kursu osobom, które zdecydują się odbyć szkolenie z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego realizowanego w oparciu o ramowy program szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w 2010 r., dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

Uczestnikiem Kursu może być osoba, która:

- posiada zaświadczenie potwierdzające kompetencje terapeuty środowiskowego, lub posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonują obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. nr 140 poz. 1146 z późn. zm.),

- jest zatrudniona w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą, o której mowa w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działaności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

 

Osoba ubiegająca się o rozpoczęcie kursu doskonalącego składa do Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu następujące dokumenty:

- wniosek o dopuszczenie do kursu,----->icon-pdf

- kopię zaświadczenia potwierdzającego kompetencje teraputy środowiskowego lub zaświadczenie wydane przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego, potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi,

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu w podmiocie leczniczym,

- deklarację uczestnictwa w projekcie,----->icon-pdf

- oświadczenie Uczestnika Kursu dotyczące przetwarzania danych osobowych,----->icon-pdf

- zakres danych osobowych powierzonych do przetworzenia.----->icon-pdf

W przypadku większej liczby zgłoszeń na daną edycję kursu niż określona w niniejszym programie, o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Cele kształcenia:

  1. Przygotowanie terapeuty środowiskowego do świadczenia opieki nad pacjentem w starszym wieku w warunkach pozaszpitalnych poprzez uzyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie postępowania z pacjentem psychogeriatrycznym.
  2. Przygotowanie terapeuty środowiskowego w zakresie opieki środowiskowej do współuczestnictwa w leczeniu starszego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, w ramach wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania jego dostępu do różnorodnych placówek oraz podejmowania interwencji w środowisku pacjenta.

Projekt skierowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (poz), pielęgniarek poz, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowiskowych. Pierwsze zajęcia: 6, 7, 8 września 2013 roku.

 

W ramach kursu każdemu Uczestnikowi zapewniamy przerwę na kawę i wyżywienie w każdym dniu kursu oraz materiały szkoleniowe.

 

W ramach kosztów ponoszonych przez uczestników kursów, realizowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, refundowane są następujące grupy wydatków:

  • Koszt podróży,
  • Koszt noclegu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami, dotyczącymi rozliczania kosztów związanych z uczestnictwem w kursach w ramach projektu, przedstawionymi w pliku poniżej:

  • Regulamin zwrotu wydatków poniesionych przez uczestników kursu ---> icon-pdf
  • Oświadczenie dotyczące podróży samochodem prywatnym ---> icon-pdf
  • Deklarację uczestnictwa w projekcie ---> icon-pdf
  • Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania ---> icon-pdf
  • Oświadczenie uczestnika kursu dotyczące przetrwarzania danych osobowych ---> icon-pdf
  • Karta rozliczeniowa uczestnika kursu ---> icon-pdf

 

 


 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

portal pielegniarek

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.