Kurs kfalifikacyjny pielęgniarstwo rodzinne:

 

Kurs kwalifikacyjny to rodzaj kształcenia, który zgodnie z rozdziałem 6 art.71 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego to forma kształcenia, którą mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarek do wykonywania specjalistycznych świadczeń niezbędnych dla zapenienia kompleksowej opieki pielęgniarskiej i przygotowanie pielęgniarki rodzinnej do samodzielnego wykonywania zadań niezbędnych dla zapewnienia skutecznej opieki pielęgniarskiej nad jednostką, rodziną, grupą społeczną.

Podczas zajęć kursanci nauczą się komunikować się w sposób efektywny z jednostka, grupą i zespołem terapeutycznym, wymienić podstawowe procesy makro- i mikrospołeczne, ich uwarunkowania oraz konsekwencje dla jednostek i grup społecznych, korzystać z aktów prawnych dotyczących zawodu oraz prawa pracy, przestrzegać praw pacjenta i przyjmować odpowiedzialność wobec podopiecznego za podejmowane działania, reprezentować własne poglądy moralne, propagować zdrowy styl życia i podejmować działania promujące zdrowie, określać priorytetowe zagadnienia w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, stosować skuteczne metody zapobiegania zakażeniem w miejscu pracy, zorganizować własne stanowisko pracy, dostosować rodzaj i zakres świadczonych usług do zapotrzebowania na opiekę pielęgniarska, zawierać umowę na świadczenia zdrowotne z dysponentem środków publicznych, rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniem zdrowotnym związanym z wykonywaniem pracy zawodowej, rozpoznawać objawy, określać przyczyny i zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego, podejmować działania ratujące życie drugiego człowieka, przestrzegać zasad bezpiecznego przetaczania krwi, preparatów krwiopochodnych i środków krwiozastepczych, posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu informatyki i statystyki, sprawować samodzielna, kompleksową i skuteczną opiekę nad jednostką, rodziną, grupą, społecznością, korzystać z wszystkich dostępnych źródeł informacji na temat zdrowia jednostki i rodziny, diagnozować zaburzenia zdrowia występujące w rodzinie, planować i realizować działania w stosunku do pacjenta i rodziny, wykonywać podstawowe badania diagnostyczne i wstępnie je interpretować, uczestniczyć W leczeniu i rehabilitacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, prowadzić usprawnianie pacjenta obłożnie chorego i współpracować z zespołem leczniczo-rehabilitacyjnym, sprawować opiekę nad pacjentem w terminalnej fazie choroby, uczestniczyć w zwalczaniu bólu, prowadzić doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i zdrowotnych pacjenta/rodziny, rozpoznawać potrzeby pielęgnacyjne chorych ze schorzeniami ostrymi i przewlekłymi, zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniami í prowadzić proces pielęgnowania dostosowany do sytuacji chorego i rodziny, udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowanych, być rzecznikiem praw pacjenta/rodziny do zachowania zdrowia, różnicować pojęcia: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka, rozpoznawać potrzeby edukacyjne rodziny zdrowej i z problemami zdrowotnymi, zaplanować, wdrożyć i ocenić efekty działań zgodnie z procesem pielęgnowania, określać potrzeby jednostki, rodziny, społeczności w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, określić cele doradztwa i konsultacji, prowadzić konsultacje i doradztwo zdrowotne, korzystać z istniejących programów edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, zastosować metody edukacji zdrowotnej stosownie do potrzeb rodziny i środowiska lokalnego, rozwijać i wzbogacać metodykę swojego działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, przekazywać wiedze o zdrowiu, sposobach i warunkach jego utrzymania i czynnikach zagrażających zdrowiu, kształtować u podopiecznych umiejętności niezbędne do zachowania zdrowia, uczyć sposobów sarnokontroli stanu zdrowia, organizować i przeprowadzić spotkanie na wybrany temat z większa grupą pacjentów, nawiązać współpracę z przedstawicielami innych instytucji i organizacji na rzecz zdrowia rodziny i środowiska, organizować swoje stanowisko pracy zgodnie z zasadami organizacji pracy, zasobami, doświadczeniem i możliwościami, zaplanować, realizować i oceniać wyniki swojej pracy, prowadzić dokumentację związaną z całokształtem pracy, korzystać z przepisów prawnych, wytycznych, poradników, zaplanować budżet związany ze stanowiskiem pracy, wycenić usługi świadczone na rzecz jednostki, rodziny oraz realizować samokształcenie.

Program kursu składa się z 135 godzin w bloku ogólnozawodowym oraz 355 godzin w bloku specjalistycznymm (180 godzin, zajęcia teoretyczne i 175 godzin, zajęcia praktcyzne). Czas trwania kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo rodzinne to 4 miesiące. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym.


Aby rozpoczać kurs w Dziekanacie Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu przy ulicy Wijska Polskiego 6 należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie. -->> POBIERZ
  2. Kwestionariusz osobowy. -->> POBIERZ
  3. Dyplom pielęgniarki.
  4. Ksero prawa wykonywania zawodu.
  5. Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki.
  6. Ksero dowodu osobistego.

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

portal pielegniarek

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.