23

REKRUTACJA


PIELĘGNIARSTWO - STUDIA POMOSTOWE

Pielęgniarstwo to niezwykły zawód, ale powołanie, oddanie, odporność i umiejętność opiekowania się chorymi. Możliwość włożenia na głowę czepka pielęgniarskiego to zaszczyt i przywilej, zwłaszcza gdy mamy świadomość, czego jest on symbolem – troski, pokory i chęci służenia innym. To także ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie, polegająca nie tylko na sprawowaniu opieki, ale wspieraniu pacjenta dodając mu wiary, nadziei i chęci do walki z chorobą, bądź czyniąc odchodzenie mniej bolesnym i mniej samotnym.

Celem studiów w zakresie Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. W tym zakresie nacisk kładzie się nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.

Ważnym obszarem aktywności pielęgniarskiej jest profilaktyka zdrowotna. Stąd integralną częścią programu kształcenia jest Promocja Zdrowia – kształcenie w zakresie promowania zdrowia, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Studia pomostowe trwają w zależności od ścieżki 2 lub 3 semestry.


 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadecto dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

POZIOM LICZBA SEMESTRÓW LICZBA GODZIN ADRESACI ŚCIEŻKI
A 2 1155 dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później
B 3 2410 dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych
C 2 1984 dla absolwentów dwu i pół – letnich medycznych szkół zawodowych

I. ZARYS PROGRAMU KSZTAŁCENIA

CZAS TRWANIA STUDIÓW: w zależności od rodzaju ścieżki - 2 do 3 semestrów

CELE KSZTAŁCENIA: Przekazanie wiedzy dotyczącej: przedmiotów podstawowych i kierunkowych zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Wykształcenie praktycznych umiejętności:
świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.

Przygotowanie absolwentów:

  • do samodzielnego wykonywania zawodu, do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnejw oraz podjęcia studiów II stopnia.

ADRESACI ŚCIEŻKI: Zależnie od rodzaju ścieżki

PRZEBIEG STUDIÓW: Zależnie od rodzaju ścieżki

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA: posiadanie dyplomu pielęgniarki,zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW: Uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów Zaliczenie praktyk zawodowych Obrona pracy dyplomowej

ZARYS PROGRAMU:

Standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 116, poz. 1004 z późniejszymi zmianami).

Program nauczania ustalony przez uczelnię zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

II. Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa.

Absolwent posiada:

  • wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych;
  • wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.
  • umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
  • umiejętności udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
  • umiejętności sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;
  • umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
  • umiejętności organizowania pracy własnej;
  • umiejętności nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej
  • inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Podjecie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


 

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.