Studenckie Towarzystwo Naukowe:

Studenckie Towarzystwo Naukowe powołano w roku akademickim 2010/2011. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań studentów, pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu medycyny i nauk pokrewnych oraz przygotowanie do pracy naukowo-badawczej. Umożliwia też wymianę doświadczeń i prezentację wyników własnych prac badawczych przez studentów i młodych absolwentów. W ramach Towarzystwa powołano Studenckie Koła Naukowe:

1. Studenckie Koło Naukowe Zakładu Ratownictwa Medycznego
2. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa
3. Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Zakładzie Położnictwa. (obecnie zaprzestało swoją działalność)

 

 

Opiekunem Studenckiego Towarzystwa Naukowego w WSM w Sosnowcu jest: dr n. med. Grzegorz Zieliński.

 

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

Magdalena Masialska

Przewodnicząca

 

 

 


Szanowni PT Studenci i Opiekunowie Studenckich Towarzystw Naukowych

 

            Zapraszamy PT Studentów do uczestnictwa w XI Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 r. o godzinie 09:00 w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału i przesyłanie streszczeń swoich prac (wzór znajduje się w załączniku) do dnia 31 maja 2024 r. w formie drukowanej lub elektronicznie na adres: Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., z dopiskiem „XI Konferencja STN - 15 czerwca 2024”

            Prosimy Szanownych PT Opiekunów Studenckich Kół Naukowych o poinformowanie, zachęcenie i udzielenie pomocy członkom Kół w udziale w XI Międzyuczelnianej Konferencji STN.

Informacje uzupełniające:

1.Tematem Konferencji będą różne aspekty i uwarunkowania zdrowia człowieka, wchodzące w zakres różnych gałęzi wiedzy: medycznych i innych.

2.Termin zgłoszenia udziału w Konferencji i nadsyłanie streszczeń upływa w dniu 31 maja 2024r. o godzinie 24:00.

3.Każdy uczestnik Konferencji może być autorem więcej niż jednej pracy.

4.Prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego załączonego do Zaproszenia. Formularz zgłoszeniowy został także umieszczony na stronie Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu: www.sosnowiec.pl w zakładce STN.

5.Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgodnie z podaną instrukcją.

6.Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 250 słów.

7.W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyodrębnić pięć akapitów zatytułowanych: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski.

8.Prosimy o umieszczenie na końcu streszczenia 3 - 4 do maksymalnie 5 słów kluczowych.

9.Streszczenie nie może zawierać tabel i wykresów.

10.Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca pracę.

11.Informacja o ostatecznym przydzieleniu pracy do określonej sesji zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy, podany w formularzu rejestracyjnym.

12.Streszczenia zostaną zebrane i wydane w formie książki lub broszury.

Dodatkowych informacji udziela dr n. med. Grzegorz Zieliński Opiekun Studenckich Towarzystw Naukowych Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu (tel. 603 161 480, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

Rektor WSM w Sosnowcu: dr hab. n. med. Bogdan Michalski prof. WSM w Sosnowcu

Opiekun STN WSM w Sosnowcu: dr n. med. Grzegorz Zieliński

      

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


Szanowni Państwo !

 

Studentów zainteresowanych pracą w Studenckim Kole Naukowym zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 03.12.2023 r. (niedziela) o godzinie 13:00 na Uczelni w Sosnowcu. Osoby zainteresowane pracą w Kole, a nie mogące uczestniczyć tego dnia w spotkaniu, proszę o przesłanie wiadomości ze swoimi danymi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Zorganizuję dodatkowe spotkanie online w innym terminie na platformie Teams.

                                                                                                Dr n. med. Grzegorz Zieliński

 

Sosnowiec, dn. 24.11.2023 r.


MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA

 

stn

Wczoraj tj. 17.06.2023 r. w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu odbyła się po raz X Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych.

Co roku cieszy ona się dużym zainteresowaniem studentów z rożnych ośrodków akademickich dzięki czemu staje się doskonałą okazją do promowania osiągnięć naukowych. Kilkudziesięciu prelegentów przedstawiło 15 zagadnień z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, farmacji, zdrowia publicznego, dietetyki czy analityki medycznej. Uczestnikami byli studenci z rożnych wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.Poziom referatów był bardzo wysoki. Wiele prac z pewnością zostanie opublikowanych oraz rozszerzonych o kolejne badania, by przekazać szerszej publiczności uzyskane wyniki.

My natomiast śpieszymy się pochwalić , że wsród tylu wybitnych referatów znalazła się praca Pani Marty, która ostatecznie zajęła II miejsce!

Tematem referatu była „Ocena skuteczności leków na cukrzycę i otyłość, w procesie odchudzania i ich wpływ na organizm ludzki”.
Problematyka pracy jest na tyle szeroka, że Pani Marta obiecuje, że będzie prowadzić dalsze badania, do których też została zachęcona przez wybitne jury✨

Duma nas rozpiera i czekamy na kolejne sukcesy Pani Marty????

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Na zdjęciu:
Rektor WSM dr hab. n. med. Bogdan Michalski prof. WSM, DZiekan dr n. med. Ewa Nogaj, dr n med Grzegorz Zieliński 

Materiał udostępniony z Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej


 plakat

 

 

Dokumenty do pobrania:

- Zaproszenie

- Formularz zgłoszeniowy

 


 

W ramach działalności STN oraz poszczególnych kół zorganizowano konferencje, podczas których jury składające się z pracowników naukowych Uczelni oceniało wartość merytoryczną pracy, sposób wygłoszenia, jakość slajdów i umiejętność dyskusji.

 

IX Konferencja (04 czerwca 2022)

19 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych. Kiludziesięciu prelegentów przedstawiło 5 zagadnień z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, biologii.

W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu. Najciekawsza okazała się praca pt "Komfort życia osób po przebytej chorobie COVID-19" autorstwa Magdaleny Masialskiej i Magdaleny Dziedzic z Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.. Drugie miejsce zajęła praca pt. "Zdrowie a zanieczyszczenie światłem" Anny Czupryny z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Nauk o zdrowiu w Bytomiu.

IMG 20220604 094903

IMG 20220604 094919

IMG 20220604 094931

 


VIII Konferencja (19 maja 2018)

 

19 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych. Kiludziesięciu prelegentów przedstawiło 29 zagadnień z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, biologii i dietetyki. 

 

I miejsce zdobyli reprezentacji Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu za pracę pt. Szczepienia – dobrodziejstwo czy zagrożenie? (Vaccination – benefit or risk?). II miejsce przypadło Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej , Katedra i Zakład Biochemii za pracę pt. Zastosowanie wysokorozdzielczej analizy profilu temperatury topnienia amplikonu do detekcji polimorfizmu w receptorze peptydu glukagonopodobnego GLP-1 (Application of high resolution melting temperature analysis in detection of polymorphism in glucagon-like peptide-1 receptor GLP1R gene). III miejsce ponownie Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu za pracę pt. Spożycie smakowych produktów nabiałowych i ocena ich wpływu na zawartość tkanki tłuszczowej u młodzieży licealnej (The consumption of flavored dairy products and assessment its influence on body fat content by secondary-school youth).

Natomiast wyróżnienia otrzymali:

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. za pracę pt. Dolegliwości adaptacyjne pacjentów użytkujących protezy ruchome (Adaptive problems of patients using removable dentures), Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za pracę pt. Wpływ karwedilolu i sorafenibu stosowanych oddzielnie i w połączeniu na sekrecję IL-6 przez komórki czerniaka złośliwego (Influence of carvedilol alone and in combination with sorafenib on IL-6 release from human melanoma cells) oraz Wydziałowi Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za pracę pt. Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród społeczeństwa XXI wieku (Ways to cope with stress in society XXI century). Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy wiedzy i przygotowania.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA

DSC07325


VII Konferencja (27 maja 2017)

27 maja 2017 roku w auli Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu obyła się kolejna, VII Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych.  Podczas sesji naukowej przybyli wysłuchali pięciu prezentacji przygotowanych przez studentów. Na koniec jury składające się z wykładowców WSM z prof. zw. dr hab. n. med. Andrzejem  Plechem na czele wybrała najlepsze wystąpienia. Wyróżnienia trafiły do Pauliny  Gaidzik,  Anety Ślęzak,  Marzeny  Rusin,  Karola  Żołobko za prezentacje p.t. „Zagrożenia  zdrowia  ze  strony  odświeżaczy powietrza w świadomości  populacji  kobiet”, Agnieszki Nogaj, Dawida  Konwant,  Adrianny  Doniec, Sary  Wolny za wystąpienie p.t. „Mikroklimat  w  salach  szpitalnych  oddziału  internistycznego wybranego  szpitala  z  terenu województwa  śląskiego”, Dawida  Konwant, Agaty  Zych za opracowanie p.t. „Spożywanie  ziołowych suplementów  diety,  a  narażenie  na  metale ciężkie” oraz do Michała  Nawrot za „Badanie  oporności elektrycznej  skóry larw  drewnojada (Zophobas   morio)  poddanych  miejscowemu  działaniu  roztworów elektrolitów”. Uczestnicy VII Międzyuczelnianej Konferencji Towarzystw Naukowych nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi

29 sosnowiec 27.05.17 konferencja stn 28 sosnowiec 27.05.17 konferencja stn


 VI Konferencja (4 czerwca 2016)

4 czerwca po raz VI w WSM była się Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych. Do udziału zgłoszonych zostało 15 streszczeń - łącznie 24 autorów. W tegorocznej edycji konferencji udział wzięli przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Najciekawsza okazała się praca pt"Ocena stopnia uzależnienia od palenia papierosów, wielkość przepływu szczytowego wydychanego powietrza i poziom wiedzy na temat przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc" autorstwa Kingi Wójcik z WSM. Drugie miejsce przypadło Klaudii Gut, Dawidowi Konwantowi i Piotrowi Gregorczykowi z SUM za pracę "Ocena narażenia palaczy drogą inhalacyjną na metale ciężkie. Trzecie miejsce to praca Wiktorii Dyjas, Adrianny Doniec, Piotra Gregorczyka i Agnieszki Nogaj z SUM i WSM o "Narażenie na promieniowanie UV użytkowników lamp utwardzonych lakier do paznokci.

 


V Konferencja (13 czerwca 2015 roku)

 

W V Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Towarzystw Naukowych oprócz studentów naszej uczelni wzięli w niej udział przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach. Spośród 10 prac naukowych najlepsza okazała się przygotowana przez Wojciecha Kraus, studiującego w WSM na kierunku Pielęgniarstwo. Student w swoim referacie omawiał charakterystykę pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Myślenicach, w oparciu o wyniki segregacji triage. Kolejne miejsce przypadło studentom kierunku Zdrowie Publiczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - Wiktorii Dyjas, Emilii Lickiej, Adriannie Doniec, Jolancie Winiarskiej i Piotrowi Gregorczyk. Ich praca nosiła tytuł: "Warunki oświetlenia pomieszczeń dydaktycznych wyższej uczelni na przykładzie badań wykonywanych w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego ŚUM w Katowicach". Trzecie miejsce zajęli Dawid Konwant i Piotr Gregorczyk z ŚUM (praca pt. "Czy przyprawy są bezpieczne dla zdrowia? Wyniki wstępnych badań zanieczyszczonych przypraw kadmem i ołowiem") oraz ex aequo student naszej uczelni na II stopniu kierunku Pielęgniarstwo, Tomasz Czech, za pracę pt. "Ryzykowne zachowanie i sytuacje motywujące do wykonania testu na obecność wirusa HIV".


 IV Konferencja (7 czerwca 2014 roku)
Wśród 5 referatów przygotowanych przez 9 studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, zgodnie z decyzją jury najlepsze okazały się prace Bożeny Francus, Mirona Makowskiego, Dariusza Miteli i Mariusza Ocapa („Ocena skutków narażenia na hałas w pojazdach uprzywilejowanych załóg zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego") oraz Sebastiana Majczuka („Oporność elektryczna skóry u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu"). III miejsce przypadło parze studentek – Malwinie Wójtowicz i Karolinie Kępka („Mikroklimat w pomieszczeniach dydaktycznych wyższej uczelni"). Dwie pozostałe prace zostały wyróżnione (Kinga Wójcik: „Ocena stopnia uzależnienia od palenia papierosów oraz wielkość przepływu szczytowego wdychanego powietrza u studentów WSM w Sosnowcu" oraz Krzysztof Ojrzyński: „Badanie wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej").


 III Konferencja (26 maja 2013 roku)
Na konferencji zaprezentowano 7 prac przygotowanych przez 14 studentów. I miejsce i puchar otrzymała Joanna Loch („Analiza wypadkowości w odlewni na tle przemysłu metalurgicznego w Polsce"), II miejsce – Mariusz Ślawski („Badanie zmian rezystancji skóry u pracowników ochrony zdrowia przed rozpoczęciem pracy oraz po jej zakończeniu"), III miejsce – Bożena Francus, Katarzyna Jaśkiewicz, Katarzyna Sepioł („Ekspozycja na pola elektromagnetyczne użytkowników odbiorników telewizyjnych różnych typów"). Wyróżnienie przyznano pracy Grażyny Szczykałki („Kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem z tętniakiem aorty brzusznej").


II Konferencja (17 maja 2012 roku)
W konferencji uczestniczyło 12 studentów ze wszystkich kierunków, którzy przygotowali 8 prac naukowych. I miejsce i puchar otrzymali studenci z Koła Ratownictwa Medycznego: Miron Makowski, Mariusz Ocap i Dariusz Mitela („Poziom hałasu w karetkach Pogotowia Ratunkowego uczestniczących w akcjach ratowniczych"), II miejsce zdobyła Bożena Lewandowska reprezentująca Koło Położnych („Ocena stosowania suplementacji diety kobiet w okresie ciąży"), III miejsce Alicja Malaka-Cieślak z Koła Położnych („Problemy opieki położniczej nad pacjentką po zabiegu operacyjnym wewnątrzmacicznego zamknięcia przepukliny oponowo – rdzeniowej u płodu na podstawie studium przypadku"). Wyróżnienie otrzymała Bożena Francus („Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe typu B użytkowników solariów z terenu Katowic i Chorzowa").


I konferencja (7 maja 2011 roku):
Zaprezentowano podczas niej 19 prac naukowych. I miejsce i puchar otrzymała studentka Anna Stelmach („Postawy pielęgniarek w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie"), II miejsce zdobyła Maria Żalińska („Wiedza młodzieży ponadgimnazjalnej na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy"), III miejsce – Artur Żurek („Ocena poziomu hałasu w pojazdach uprzywilejowanych Pogotowia Ratunkowego uczestniczących w akcji ratowniczej"). Komisja przyznała również 2 wyróżnienia dla Magdaleny Sikory („Prognozowanie czasu przebiegu porodu na podstawie skali Bishopa i analizy własnej kart obserwacji porodu") i Małgorzaty Kuźmińskiej („Zgony niemowląt z powodu wad rozwojowych wrodzonych w województwie śląskim w latach 2000-2008").


 Laureatka I miejsca konferencji,  uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej dla Studentów studiów medycznych (Medycyna, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia, Zdrowie Publiczne) „Problemy opieki nad chorym przewlekle" organizowanej 18 maja 2012 r. we Wrocławiu. Jej praca „Postawy społeczne pielęgniarek wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie" została opublikowana w książce pt.: „Problemy opieki nad chorym przewlekle" pod redakcją Izabelli Uchmanowicz oraz Joanny Rosińczuk – Tonderys wydanej przez MedPharm Polska w 2012 r.

 


 

 

Regulamin STN w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu:


logoWSM


Postanowienia Ogólne

 §1

Studenckie Towarzystwo Naukowe Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, w skrócie STN, zwane dalej "Towarzystwem" jest organizacją studencką działającą w oparciu o Ustawę o szkolnictwie wyższym, Statut Wyższej Medycznej oraz niniejszy Regulamin.

 §2.

Terenem działania Towarzystwa jest obszar działania Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu zwany dalej "Uczelnią".

§3.

Towarzystwo posługuje się pieczątką podłużną o wzorze załączonym do niniejszego Regulaminu.
Cele i sposoby działania

§4.

Celem Towarzystwa jest:
1. rozwijanie naukowych zainteresowań studentów.
2. pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu medycyny i nauk pokrewnych o charakterze teoretycznym i praktycznym.
3. przygotowanie do pracy naukowo-badawczej.

§5.

Cele powyższe Towarzystwo może realizować poprzez:
1. zakładanie Kół Naukowych.
2. organizowanie konferencji dydaktycznych i naukowych, sesji naukowych, odczytów, wykładów, sympozjów i seminariów
3. organizowanie obozów społeczno-naukowych.
4. współpracę ze studenckimi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

 

Członkostwo w STN

§ 6.

Członkiem może zostać każdy student Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu biorący aktywny udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego zrzeszonego w STN, akceptujący niniejszy Regulamin oraz w danym roku akademickim spełniający kryteria członkowskie.

§7.

Członek ma prawo do:
1. czynnego prawa wyborczego
2. biernego prawa wyborczego
3. uczestniczenia w pracach Kół Naukowych
4. występowania z wnioskami na zebraniach

§8.

Członek zobowiązany jest do:
1. aktywnego uczestnictwa w pracach i w realizacji celów Towarzystwa, zwłaszcza w organizowaniu Konferencji Studentów Medycyny.
2. przestrzegania uchwał władz Towarzystwa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz statutu Uczelni.
3. czynnego brania udziału w Konferencji Studentów Medycyny, poprzez prezentacje swojego dorobku naukowego przynajmniej raz na 2 lata.

§9.

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań członkowskich
2. wykluczenia decyzją Zarządu STN w przypadku
3. działania na szkodę dobrego imienia Towarzystwa oraz Uczelni
4. nieprzestrzegania postanowień Regulaminu STN WSM, regulaminów i przepisów dotyczących pracy Towarzystwa
5. od decyzji wykluczenia przysługuje odwołanie się do Opiekuna STN 
Opiekun ST 

§10.

Opiekuna wybiera Senat WSM na wniosek dziekana lub Rektora spośród nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Medycznej posiadających stopień naukowy doktora.

 

Organy Towarzystwa

§11.

Organami Towarzystwa są:
1. Zgromadzenie Członków STN,
2. Zarząd, 

§12.

Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Towarzystwa.

§13.

Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku na wniosek:
1. Zarząd STN
2. Opiekuna ST

3. przynajmniej 1/3 Członków STN z podaniem przedmiotu obrad, w terminie nie dłuższym niż 28 dni od wpłynięcia wniosku

§14.

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia przez zamieszczenie odpowiednich ogłoszeń oraz zawiadomienie przewodniczących zarejestrowanych kół.

§15.

Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwał zwykłą większością głosów bez względu na liczbę przybyłych członków.

§16.

Wszystkie zebrania Zgromadzenia są protokołowane, a protokoły przechowywane przez Zarząd.

§17.

Do kompetencji Zgromadzenia w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa
2. wybór i odwoływanie członków Zarządu
3. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Opiekuna lub Zarząd
4. zatwierdzenie sprawozdań Towarzystwa
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

§18.

1. Zarząd STN jest organem wykonawczym powoływanym na wniosek Przewodniczącego Zarządu STN przez Zgromadzenie na okres jednego roku.
2. Przewodniczący STN wybierany jest przez Zgromadzenie w głosowaniu na okres jednego roku
3. O miejscu, terminie i kandydatach na Przewodniczącego STN Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia przez zamieszczenie odpowiednich ogłoszeń oraz zawiadomienie przewodniczących zarejestrowanych kół.
4. Zarząd STN liczy co najmniej 3 osoby Zarząd ma możliwość bezpośredniego obsadzania wolnych stanowisk w swoim składzie

§19.

Zarząd Towarzystwa:
1. realizuje cele Towarzystwa oraz uchwały Zgromadzenia,
2. kieruje działalnością Towarzystwa,
3. dysponuje majątkiem Towarzystwa,
4. składa sprawozdania ze swojej działalności Zgromadzeniu,
5. wydaje decyzje o wykluczeniu z Towarzystwa w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
6. opracowuje na dany rok akademicki zasady działania Towarzystwa nie zawarte w niniejszym Regulaminie.
7. reprezentuje na zewnątrz Towarzystwo

 

Finanse Towarzystwa

§20.

Finanse Towarzystwa stanowią:
1. środki materialne przekazywane przez Rektora lub Kanclerza,
2. środki materialne pozyskane od sponsorów,

§21.

1. Za gospodarkę finansową Towarzystwa odpowiada Zarząd Towarzystwa.
2. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest do składania sprawozdań finansowych na ręce Rektora Uczelni.

 

Studenckie Koła Naukowe

§22.

Studenckie Koło Naukowe, zwane dalej SKN, organizacyjnie podporządkowane Zarządowi STN, działa w ramach zakładu i podlega rejestracji.

§23.

Regulamin rejestracji SKN:
1. Za rejestrację SKN odpowiedzialny jest Przewodniczący SKN, który ma obowiązek dostarczenia wniosku rejestracyjnego w formie drukowanej oraz elektronicznej Zarządowi STN.
2. Ostateczny termin składania wniosku rejestracyjnego upływa z dniem 15 listopada danego roku akademickiego
3. Koło ubiegające się o rejestrację zobowiązane jest dostarczyć Zarządowi STN następujących dokumentów:
a. formularz rejestracyjny zatwierdzony przez Opiekuna(ów) SKN oraz Kierownika danej jednostki
b. przedstawienie Zarządowi minimum jednego projektu (tytuł, konspekt i/lub abstrakt pracy) planowanego w danym roku akademickim
c. Ostateczny termin rejestracji członków SKN oraz dostarczenia Zarządowi STN formularza uzupełnienia listy członków koła upływa z dniem 31 stycznia danego roku akademickiego.

§24.

1. SKN dla celów organizacyjnych wybiera Przewodniczącego reprezentującego interesy SKN wobec władz STN.
2. Do obowiązków Przewodniczącego SKN należy:
a. rejestracja SKN w terminie określonym przez Zarząd STN.
b. przedstawianie wniosków i zapytań SKN do Zarządu STN.
c. informowanie członków SKN o decyzjach i ogłoszeniach Zarządu STN
d. pomoc w organizacji sesji tematycznych Konferencji Studentów Medycyny, w których aktywny udział biorą członkowie SKN.
e. działanie w interesie członków SKN.

§25.

Do obowiązków SKN należy:
1. realizacja postanowień Zgromadzenia Członków.
2. realizacja postanowień Zarządu STN.
3. aktywne uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
4. organizacja warsztatów, wykładów, szkoleń lub spotkań naukowych
5. dla kół liczących powyżej 15 członków stworzenie przynajmniej jednej pracy oryginalnej i poglądowej na rok
6. dla kół liczących poniżej 15 członków stworzenie przynajmniej jednej pracy poglądowej na rok i jednej pracy oryginalnej na dwa lata
7. składanie Zarządowi STN rocznych sprawozdań z działalności naukowej, potwierdzonych przez Opiekuna SKN w terminie ustalonym przez Zarząd jako ostateczny warunek potwierdzenia działalności SKN w danym roku akademickim.

§26.

Opiekę nad SKN sprawuje wyznaczony przez zakładu Opiekun. Do zadań Opiekuna SKN należy koordynowanie i inspirowanie pracy naukowo - badawczej członków SKN.

§27.

Certyfikaty aktywnego uczestnictwa SKN wydaje Przewodniczący SKN. Dokument uzyskuje ważność w momencie podpisania przez Opiekuna SKN oraz Zarząd STN.
W każdym roku akademickim organizowany jest ranking kół i opiekunów podsumowujący ich działalność. Przewodniczący kół naukowych ubiegających się o udział w rankingu zobowiązani są dostarczyć wnioski w formie elektronicznej lub drukowanej Zarządowi STN w wyznaczonym wcześniej terminie.

 

Konferencja Studentów

§28.

1. Konferencja Studentów odbywa się raz w roku w terminie ustalonym przez Zarząd STN w porozumieniu z Zarządami STN innych uczelni medycznych w Polsce.
2. Zarząd STN powołuje Komitet Organizacyjny Konferencji i Koordynatorów Sesji tematycznych w porozumieniu z Przewodniczącymi SKN.
3. Komitet Organizacyjny Konferencji w Regulaminie Konferencji określa termin rejestracji prac, ilość sesji, ilość nagród w danej sesji, ilość jurorów oraz limit prac jakie zostaną zakwalifikowane.
4. Komitet Organizacyjny Konferencji powołuje Komitet Naukowy. Abstrakty prac poddawane są wstępnej selekcji przez Komitet Naukowy na zasadach ustalonych w Regulaminie Konferencji.
5. Jurorzy oceniają prace na zasadach ustalonych w Regulaminie Konferencji.
6. W danej Sesji zwycięża praca, która otrzyma najwyższą ilość punktów, będących średnią arytmetyczną sumy punktów jakie otrzymała dana praca od wszystkich jurorów oceniających tą pracę przez ilość jurorów, którzy wzięli udział w głosowaniu.
7. Opiekun pracy nie może brać udziału w Sesji jako juror.

 

Przepisy końcowe

§29.

Zmiana Regulaminu następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

§30.

Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Zgromadzenie większością 2/3, regulując wszelkie zobowiązania wobec Uczelni.

§31.

Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez zgromadzenie studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.

§32.

Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie ustanawia Zarządu STN.

§33.

Towarzystwo podlega wpisowi do rejestru Uczelnianych organizacji studenckich.

 


Pobierz regulamin Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Sosnowcu -->> icon-pdf 

 


 

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.