8

 rekrotacja2

KIERUNEK PROWADZONY JEST W TRYBIE STACJONARNYM I NIESTACJONARNYM

  

Warunki przyjęcia kandydatów na studia:

1. Osobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie.
2. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na konto Uczelni.
4. Kwalifikacja lekarza medycyny pracy do możliwości podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub ratownictwo medyczne.
5. Podpisanie zobowiązania odpłatności za studia zgodnie z Regulaminem opłat edukacyjnych w WSM.

Studia pierwszego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO:
• prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
• trwają 7 semestrów,
• są płatne na zasadach określonych w Regulaminie opłat na studia licencjackie w WSM w Sosnowcu,
• wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości,
• postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia, a także rozmowy indywidualnej z kandydatem/ką dotyczącej predyspozycji do zawodu pielęgniarki/rza,
• absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów w białej nieopisanej teczce z gumką:
1. Podanie do JM Rektora -->> POBIERZ
2. Kwestionariusz osobowy -->> POBIERZ
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości) wraz z kserokopią.

4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią.

5. 2 fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm).
6. Zaświadczenie wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku. Badania można wykonać bezpłatnie w Przychodni Medycyny Pracy na terenie miasta Sosnowiec na podstawie skierowania, które można odebrać w Dziekanacie Uczelni w czasie składania dokumentów.
7. Zgoda na przetwarzanie prac pisemnych przez program antyplagiatowy -->> POBIERZ
8. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85zł) - nr konta: ING Bank Śląski S.A. 15 1050 1360 1000 0023 4982 9172

Po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej WSM w Sosnowcu o przyjęciu na pierwszy rok studiów na wybranym kierunku, kandydat jest zobowiązany dokonać wpisu na studia do 15 września 2023 roku.

Informacje dotyczące szkoły otrzymacie państwo pod numerem telefonu (032) 291 10 19 oraz tel. kom 512-053-725.
O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.